Ako nakupovať    Podmienky ochrany osobných údajov    Všeobecné obchodné podmienky    Reklamácie a sťažnosti    Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy   
Produkty postupne pridávame. Ďakujeme za trpezlivosť.

Benefit Servis 5 rokov

MORA - Benefit servis - 5 rokov

Ku každému z nižšie uvedených produktov u nás ZDARMA obdržíte kupón v hodnote 40€.

Nadobudnutím tohto kupónu zákazník získava
 po dobu ďalších 36 mesiacov (nad rámec zákonnej záručnej lehoty) nárok na bezplatnú výmenu alebo opravu nižšie uvedených súčastí výrobku, prácu a výjazd zmluvného servisného technika Gorenje Slovakia, s.r.o. Nevzniká však nárok na výmenu výrobku v prípade opakovaných opráv a pod. Zákazník tieto skutočnosti berie na vedomie a s týmito podmienkami súhlasí. 

 

Chladničky a mrazničky - na funkciu chladiaceho okruhu, tj. kompresor (okrem relé, ochrany a elektrickej inštalácie kompresoru), kondenzátor, výparník, filterdehydrátor, kapilára, spojovacie potrubie

Vstavané rúry - na programovacie hodiny, vykurovacie telesá rúry, ventilátor, spínače, popraskanie smaltu rúry.*

Varné platne sklokeramické a indukčné - na elekronický modul, prepínače, indikýtor zvyškového tepla, termostat, varné zóny, poistku, sklokeramickú varnú platňu s výnimkou mechanického poškodenia platne spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na používanie. 

Umývačky riadu - na vyhrievacie teleso, termostat, vypúšťacie čerpadlo, pretečenie nádrže umývačky.

MORA Benefit servis 5 rokov nie je možné uplatniť pri bežnom opotrebení výrobku, alebo jeho časti (filtre, prirodzené zmeny farby plastov, atď.) MORA Benefit servis 5 rokov je možné uplatniť iba na výrobky uvedené na slovenský trh spoločnosťou Gorenje Slovakia, s.r.o.

Podmienkou platnosti ,,Mora Benefit servisu 5 rokov" je registrácia na

https://www.mora.sk/registracia-bonus-a-benefit

do 14 dní od dátumu kúpy výrobku.